متن وسط صفحه

1400/5/12 سه‌شنبه لزوم احداث موزه صحرایی
اهمیت و لزوم احداث اولین موزه صحرایی در مراغه

- حفاظت بهینه و جلوگیری از آسیب دیدن قطعات در حین حمل و نقل
- مطالعه جغرافیایی تنوع زیستی دیرینه بر اساس مجموعه های فسیلی موجود در لنزها
- نمایش تنوع زیستی دیرینه کشور جهت آموزش در مقاطع تحصیلی مختلف
- گسترش گردشگری و رونق اقتصادی
بيشتر
سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها