درباره ی ما

1400/6/20 شنبه
مقدمه
كشور ايران بعلت جايگاه زمين شناسي خاص خود داراي قدمت حیات بيش از‌650 ميليون سال پیش مي‌باشد. حیات دیرینه کشور براساس سنگواره های به یادگار مانده از دورانهای زمین شناسی، شناسنامه تاریخ طبیعی کشور است. با وجود سنگواره های متعدد جانوران و گیاهان در سراسر ایران زمین، پتانسیل های قابل توجه برای کشف حقایق آفرینش، بهره برداری‌های اقتصادی (صنایع، نفت، معادن و ...) و بخصوص گردشگری فراهم است. از اینروگستره هاي متعدد فسيلي در تمام ايران و همچنین نمونه هاي منحصر بفرد فسیل های مهره داران در شهرستان مراغه می تواند ر
وایتگر تاريخ زمين شناسي ایران برای جهانیان باشد.

 
1400/6/20 شنبه
دلایل علمی و اجرایی در انجام مطالعات
سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان تنها ارگان رسمی کشور در ایجاد موزه های تاریخ طبیعی حفاظت ازآثار طبیعی ملی را برعهده دارد لذا در این راستا اقدام به ایجاد مرکزی برای جمع آوری و مطالعه دیرینه شناسی کشور نموده است.
 با توجه به زمین شناسی کشور گسترش 650 میلیون ساله برای حیات دیرینه کشور به اثبات رسیده است که در این رنج زمانی شاهد تنوع شاخه های متعدد و گسترش جغرافیایی فسیل ها بوده که نیاز به جمع آوری و مطالعه سیستماتیک و نمایش در موزه تاریخ طبیعی کشور بیش از پیش احساس میشود و می توان به جرات بیان نمود که ایران از نظر تنوع دیرینه شناسی در سطح جهان جزء چهار کشور می باشد ولی بهره مندی از این ذخایر بی نظیر بخصوص در بخش اکوتوریسم ناچیز بوده و نیازمند توجه خاص می باشد.
ه لحاظ علمی گسترش پنج زون تکتونیکی اصلی در پهنه ایران با رخساره‌های متعدد رسوبی که بستر مناسبی برای تنوع حیات گذشته در ایران بوجود آورده است لذا بدین منظور برای مرکز بخشهای شش گانه 
در گرایشهای مختلف فسیلی در نظر گرفته شده است.


3ـ رشد و توسعه کشور و ایجاد بناهای عمرانی در سراسر کشور لایه های حاوی فسیل را هر روز بیش از گذشته تهدید نموده و گاهی مناطق دارای فسیل های مهم را از بین برده و این موضوع نیاز به اقدامات حفاظتی و جمع آوری میراث طبیعی کشور را بیش از پیش می طلبد.
4ـ حداقل وجود یک موزه تاریخ طبیعی کشور  با محوریت دیرینه شناسی می تواند شرایط لازم برای نمایش دیرینه شناسی در کشور و معرفی آن در سطح جهانی را فراهم نماید، و از این طریق می توان رکوردهای دیرینه شناسی را در سطح منطقه و جهانی به ثبت رساند و ضمن معرفی آنها در مجامع علمی و تخصصی زمینه لازم برای شناساندن تنوع زیستی دیرینه کشور را فراهم آورد.
5ـ 
 
 
1400/6/20 شنبه
منطقه فسیلی مراغه بدلیل موارد ذكر شده در ذيل از اهميت خاصي برخوردار  مي باشند:
  1. گونه زایی جانوران فسيلي ( پستانداران)  در ميوسن فوقاني در نوار آذربايجان بخصوص در سايت مراغه
  2. واقع شدن در  مسیرهای مهاجرتی پستانداران دوران سوم (مسير هاي مهاجرتي ما بین اروپا، آفریقا و آسیای شرقی)
  3. تراکم بالای قطعات فسیلی در واحد حجم لنزهاي فسيلي
  4.  پراکنش وسیع لنزهای فسیل مهره دار  در مساحت حدود 40 هزار هكتار در سایت مراغه
  5.  تنوع جانوری موجود در لنزهای حفاری شده بيانگر پتانسيل بالاي فسيل مهره دار سايت مراغه مي باشد
  6. دست رسي نسبتا آسان به لنز هاي فسيل مهره دار  و حفظ شدگي مناسب قطعات فسيلي در سايت مراغه  نسبت به ساير مكانهاي فسيل مهره دار جهان
1400/6/20 شنبه
جایگاه منطقه فسیلی مراغه در سطح جهانی
اين منطقه جزء پنج منطقه پر اهميت داراي فسیل مهره دار جهان بشمار می آید. و از نظر ذخیرگاه دیرینه شناسي و مطالعه جغرافیای دیرینه صفحه اوراسیا دارای اهمیت ویژه ای است چه بسا با كاوش و استخراج  جديد نمونه هاي موجود در سطح سايت مراغه، مي توان در سطح جهان بيش از پيش به معرفي پتانسيل هاي موجود  پرداخت. 
 
سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها