درباره ی ما

1400/7/28 چهارشنبه
منطقه فسیلی مراغه به جهت کثرت و تنوع گونه ها جز 5 منطقه پراهمیت فسیل مهره دار جهان محسوب می شود. علاوه بر این  وجود مرکز تحقیقات دیرینه شناسی و تنوع زیستی دیرینه کشور در این شهر، ضرورت وجود یک کارگروه تخصصی برای هم اندیشی ، برنامه ریزی و مدیریت در سطح کلان این منطقه فسیلی را ایجاد کرده است. از این رو تشکیل کارگروه راهبری منطقه فسیلی مراغه به قید فوریت در دستور کار قرار گرفت . ودر نهایت در اسفندماه 1399 این کارگروه با هدف بهبود مدیریت و حفاظت منطقه فسیلی مراغه با استفاده از ظرفیت جوامع محلی، دستگاههای استانی و ستادی، کارشناسان و صاحبنظران و سمن ها رسما تشکیل و شروع به فعالیت نمود.

اساسنامه کارگروه راهبری منطقه فسیلی مراغه
سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها