تاریخچه

1400/7/3 شنبه
مرکز تحقیقات دیرینه شناسی و تنوع زیستی دیرینه، حمایت و پشتیبانی از طرح های پژوهشی مرتبط با موضوع دیرینه شناسی را در دستور کار دارد.از این رو پژوهشگران و محققین حوزه دیرینه شناسی پس از تکمیل و ارائه پروپوزال پژوهشی زیر و طرح و تصویب  در کمیته علمی مرکز تحقیقات از حمایت و پشتیبانی علمی مرکز برخوردار خواهند شد.

پروپوزال پژوهشی
سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها