اخبار برگزیده

ایجاد ژئوپارک در مراغه فرماندار شهرستان ویژه مراغه گفت:با هدف حفاظت از طبیعت و ساختار‌های زمین شناسی ژئوپارک در این شهرستان ایجاد می‌شود.

آقای اسدیان گفت: به خاطر شناسایی ۳۶ ژئو سایت با ساختار‌های زمین شناسی و طبیعی ایجاد ژئوپارک در شهرستان مراغه یک ضرورت است.

 برای ایجاد این ژئوپارک ۵ کمیته در قالب فرهنگی، علمی، تولید محتوا، زنان و منابع طبیعی برای پیگیری و اجرای کار‌های آن تشکیل شده است.

 در قالب این کمیته‌ها چشم انداز‌هایی برای ایجاد این ژئوپارک در مراغه تعریف خواهد شد.

 برای هریک از کمیته‌ها شرح وظایف و تکالیف اجرایی تعیین و برای عملیاتی شدن ابلاغ می‌شود.

 ایجاد این ژئوپارک نیازمند مشارکت شورای شهر، میراث فرهنگی، دانشگاه‌ها، مراکز علمی، گروه‌های زیست محیطی و سمن‌ها است.

آقای زارع رئیس حفاظت محیط زیست مراغه گفت:این شهرستان به خاطر ساختار‌ها و پدیده‌های زمین شناسی برای ایجاد ژئوپارک مستعد است.

 وجود پدیده‌های بکر زمین شناسی از جمله کوه سهند، رودخانه‌ها، مراتع، غار‌ها و منطقه فسیلی زیرساخت‌های ایجاد ژئو پارک در مراغه است.

مراغه به خاطر وجود چشمه‌ها، آبفشان‌ها و تپه‌های آتشفشان از دوره‌های مختلف زمین شناسی دارای تنوع زیستی ارزشمند است.

 تنوع گیاهی دامنه‌های کوه سهند و طبیعت بکر آن برای ایجاد ژئوپارک نیازمند حفاظت و قرق است.

 با تشکیل ژئوپارک گونه‌های گیاهی، زمین شناختی سهند و دامنه‌های آن برای آیندگان حفاظت می‌شود.

 رونق گردشگری، ایجاد اشتغال از طریق بوم گردی، افزایش اطلاعات عمومی و هویت بخشی به منطقه از دیگر مزایای ایجاد ژئوپارک در مراغه است.

منطقه فسیلی مراغه با ۷ تا ۱۲ میلیون سال عمر، دامنه‌های کوه سهند با ۱۲۹ هزار هکتار وسعت و طبیعت بکر مراغه بهترین ظرفیت برای ایجاد ژئوپارک در این شهرستان است.

بيشتر